Üldtingimused

Üldised tellimustingimused

Joogapood OÜ, reg. nr. 14099918 üldised tellimistingimused.

Üldised tellimistingimused kehtivad Joogapood internetilehel www.joogapood.ee (edaspidi nimetatud Koduleht) tellimiskeskkonna vahendusel (edaspidi nimetatud E-pood) kaupade tellimisel tekkivate õigussuhete kohta.
Lisaks käesolevatele üldistele tellimistingimustele reguleerivad Tellija ja Joogapoe vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid, E-poe Toodete hinnakiri ja väljakujunenud head tavad.
Käesolevate üldiste tellimistingimuste ning kehtivate E-poe Toodete hinnakirjaga on võimalik tutvuda Joogapoe Kodulehel.

1.Toodete tellimise kord

1.1 Toodete tellimiseks registreerib Tellija end E-poe kasutajaks.

1.2 Tellija valib soovitud Toote(d), määrab iga Toote koguse, Toodete eest tasumise ning Toodete kohaletoimetamise viisi. Enne tellimuse lõplikku kinnitamist on Tellijal võimalik tellimus üle vaadata ning muuta esitatud tellimust. Pärast tellimuse üle vaatamist Tellija kinnitab tellimuse. Tellimust on võimalik esitada eesti keeles.

1.3 E-poes näidatud Toodete hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

1.4 Tellitud Toodete hinnale lisandub Toodete kohaletoimetamise tasu vastavalt Tellija poolt valitud kohaletoimetamise viisile.

1.5 Tellija poolt kinnitatud tellimuse eest on võimalik tasuda internetipanga lingi abil. Toodete eest tasumisel on makse saajaks Maksekeskus AS, keda Joogapood on volitanud enda nimel makseid vastu võtma.

1.6 Tellija ja Joogapoe vaheline leping loetakse sõlmituks pärast seda kui Tellija on Tellimuse kinnitanud klõpsates nupul “Maksan” ja Joogapood on edastanud Tellijale Tellimuse kinnituse.

1.7 Tellimus jõustub Joogapoe poolt Tellijale Toote välja saatmisega.

2.Toodete kohaletoimetamine

2.1 Tellitud Kauba toimetab Joogapood Tellijale vastavalt Tellija poolt tellimuse esitamisel valitud viisile: kas SmartPOSTi või Omniva pakiautomaadi kaudu, Omniva kulleri vahendusel või Kaubale ise järele tulles.

2.2 Kohaletoimetamise viisi valib Tellija tellimuse vormistamisel. Kohaletoimetamise hinnad on fikseeritud hinnakirjas, mis on Tellijale nähtav Tellimuse vormistamisel.

2.3 Toodete kohaletoimetamise aeg:

2.3.1 Toode toimetatakse transporditeenuse osutajani 3 tööpäeva jooksul.

2.4 Toodete kättetoimetamise viisid

2.4.1 SmartPOST või Omniva toob Toote(d) Tellija poolt valitud pakiautomaati Eesti piires järgnevalt:

Tellimuse pakiautomaati saabumisel saadetakse Tellija mobiilile ja e-posti aadressile sõnum, mis sisaldab pakiautomaadi asukohta, lahtiolekuaegasid ja personaalset uksekoodi. Koodi sisestamisel pakiautomaadi puutetundlikule ekraanile avaneb pakiautomaadi uks ning Tellija saab paki kätte. Saadetisi hoiustatakse tasuta SmartPOSTi või Omniva pakiautomaadis 7 kalendripäeva alates sõnumi saatmisest Tellija mobiilile ja e-posti aadressile.

2.4.2 DPD kuller toob Toote(d) Tellija poolt märgitud aadressile. Eelnevalt saadetakse DPD-st Tellijale sõnum kättetoimetamise päeva ning kellaaja vahemikuga. Tellija saab vajadusel kättetoimetamise aega muuta. Kui DPD Kulleril ei õnnestunud Tellijat paki üleandmiseks tabada, saab tellida uue kättetoimetamise lisatasu eest.

3. Tarbija õigus Toodete tellimusest taganeda

3.1 Ostetud kaubale kehtib alates kauba kättesaamisest 14 päevane tagastusõigus. Tagastatud kaup peab olema originaalpakendis ja kõigi markeeringutega. Kaup ei tohi olla kasutatud ega rikutud. Raha tagastatud kauba eest kantakse kliendi arveldusarvele esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 tööpäeva jooksul peale kauba tagasi jõudmist müüjale. Kauba tagastamise kulud kannab ostja.

4. Tellija õigused

4.1 Tellijal on õigus tellida Tooteid E-poes Joogapood OÜ sätestatud hinnaga ja fikseeritud tingimustel.

4.2 Tellijale saadetav Toode peab olema korrektne ning vastama Joogapood OÜ poolt fikseeritud tingimustele.

4.3 Tellijal on õigus esitada 14 kalendripäeva jooksul Toote kättesaamisest arvates e-posti aadressil info@joogapood Toodet puudutavaid pretensioone, kus on ära märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

4.4. Tellijal on õigus Toote lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.

5. Tellija kohustused

5.1 Tellimuse vormistamisel on Tellija kohustatud esitama tellimuse teostamiseks vajalikud täielikult tõeseid isikuandmed: ees- ja perekonnanimi, kohaletoimetamise aadress, kontakttelefon ning e-posti aadress.

5.2 Juhul, kui Tellija esitatud andmed on vigased ja/või mitte-täielikud ning ei vasta punktis 6.1. fikseeritule, ei garanteeri Joogapood OÜ Toote tellimuse nõuetekohast täitmist. Võimaluse korral võtab Joogapood OÜ Tellijaga ühendust, et täpsustada vigaseid või mittetäielikke andmeid.

5.4 Tellimuse vormistamisel kinnitab Tellija, et on nõus käesolevates üldistes tellimistingimustes sätestatud tingimustega ning kohustub neid täitma.

5.5 Tellija kohustub hoidma E-poe kasutamiseks fikseeritud salasõna ja kasutajatunnust nii, et see ei satuks kolmandate isikute kätte.

6. Joogapoe õigused

6.1 Joogapoel on õigus muuta käesolevaid Üldiseid tellimistingimusi ilma ette teatamata avaldades uued kehtivad tingimused Internetikeskkonnas.

6.2 Joogapoel on õigus igal ajal ette teatamata muuta E-poe hinnakirja avaldades uue hinnakirja Internetikeskkonnas.

6.3 Joogapoel on õigus tellimuse aktsepteerimisest loobuda või tellimuse täitmisest loobuda.

6.4 Juhul, kui Tellija ei täida käesolevate üldiste tellimistingimustega talle pandud kohustusi, ei garanteeri Joogapood tellimuse jõustumist ja/või nõuetekohast Toote saatmist.

6.5 Juhul, kui Tellija ei täida maksekohustust korrektselt, on Joogapoel õigus avaldada Tellija andmed maksehäirete registris.

6.6 Joogapood ei vastuta Tellija kontode väärkasutuse eest.

7. Joogapoe kohustused

7.1 Joogapood kohustub Tellijani toimetama korrektse(d) Toote(d).

7.2 Joogapood kohustub vastu võtma kõik Tellija pretensioonid.

7.3 Joogapood kohustub Tellija pretensiooni lahendama 14 tööpäeva jooksul juhul, kui pretensiooni põhjused on Tellijast mittesõltuvad. Juhul, kui pretensiooni põhjus on Tellija põhjustatud, peab Tellija selle koheselt kõrvaldama.

7.4 Joogapood kohustub välja vahetama Toodete praakeksemplarid. Joogapood vastutab üksnes tootmisvigade jm puuduste eest, mis olid olemas Toote üleandmisel Tellijale.

7.5. Kõik pooltevahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta ja Tellija soovib jätkata kaebuse esitamisega, siis on Tellijal õigus pöörduda Tarbijakaitseameti tarbijakaebuste komisjoni poole.

Küsimuste tekkimisel võtke ühendust info@joogapood.ee